Czym się zajmujemy

Przedsiębiorstwo „EMAG-SERWIS” Sp. z o. o. wykonuje prace projektowe oraz montażowe urządzeń,a także podzespołów elektronicznych i elektrycznych o gwarantowanym poziomie jakości, mając na uwadze wyprzedzanie potrzeb Klienta. Zadania te realizujemy poprzez:

 • zachowanie pełnej dyspozycyjności w stosunku do Klienta;
 • analizę wymagań, potrzeb i zadowolenia Klientów;
 • korzystanie z kwalifikowanych dostawców i kooperantów oraz kontrolę i dokumentowanie dostaw;
 • osiągnięcie pełnego zaangażowania załogi w zapobieganiu niezgodnościom;
 • stosowanie pojęcia Klienta wewnętrznego w trakcie współpracy pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnym

 

 

 

O Nas

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „EMAG-SERWIS” Sp. z o.o. rozpoczęło swoją działalność w marcu 1993 roku w wyniku restrukturyzacji Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa „EMAG”. Spółka specjalizuje się w wytwarzaniu modeli, prototypów, produkcji jednostkowej oraz małoseryjnej urządzeń elektroniki, elektrotechniki i automatyki przemysłowej.

Wiodące grupy produktów firmy to urządzenia służące do poprawy bezpieczeństwa w przemyśle wydobywczym (głównie górniczym) takie jak: metanomierze, czujniki parametrów atmosfery oraz aparatura sejsmiczna.

Posiadane wyposażenie produkcyjne i pomiarowo-badawcze pozwala na produkcję opartą zarówno o własne opracowania jak i powierzoną dokumentację konstrukcyjną wyrobów. Firma prowadzi serwis urządzeń automatyki, w tym wchodzących w skład systemów kontroli parametrów atmosfery.

Misją firmy jest zapewnienie pełnej satysfakcji klientów poprzez rozwiązywanie najtrudniejszych problemów technicznych, produkcję nowoczesnych i konkurencyjnych systemów i urządzeń zgodnych z najwyższymi standardami światowymi i wymaganiami wynikającymi z prawodawstwa, norm i przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej. W 2001 roku firma rozpoczęła proces inwestycji mających na celu unowocześnienie oferty oraz realizację nowej polityki jakości. W 2001 rozpoczęto wdrażanie systemu zarządzania jakością, które zakończyło się w roku 2004 otrzymaniem certyfikatu ISO 9001, obejmującego całość procesów . W 2002 roku zakupiono, a rok później wdrożony informatyczny system zarządzania firmą klasy MRP II umożliwiający w pełni skomputeryzowane planowanie procesu produkcyjnego. Zaangażowanie w nowe technologie oraz innowacyjne rozwiązania przyniosło spodziewane efekty. Obecnie celem strategicznym firmy jest pozyskanie nowych klientów i kontynuacja przyjętej polityki unowocześniania oferty oraz rozwoju technologicznego.

 

 

 

 

 

 

Odbiorcy Firmy

 • Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
 • Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o.
 • Centrum Serwisu Telekomunikacji i Telemetrii „SEVITEL” Sp. z o.o.
 • Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
 • Kompania Węglowa S.A.
 • Fabryka Maszyn FAMUR Spółka Akcyjna
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe ELCAM Sp. z o.o.
 • MDJ Electronik
 • MWM Elektro Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Elektrotechniki Górniczej PEG SA
 • Elgór + Hansen Sp. z o.o.

Projekty UE

 

topPL

 

„System rejestracji i monitorowania ciągu technologicznego w firmie „EMAG-SERWIS”
wraz z automatyzacja procesów znakowania, mycia i hermetyzacji”
wartość projektu 1.250.000 zł. PLN
wartość dofinansowania 750.000 zł. PLN

bottomPL

 

DHT

Czujnik wilgotności, temperatury i ciśnienia z cyfrowa transmisja danych. 

Cechy
Opis
Dane techniczne
Pliki

 • Ciągły pomiar wilgotności, temperatury i ciśnienia
 • Dwa wyjścia dwustanowe
 • Dwa wejścia ogólnego zastosowania
 • Transmisja danych po linii zasilania
 • Do czterech jednostek na jednej linii
rsz_dht
Czujnik DHT jest przeznaczony do ciągłego pomiaru wilgotności, temperatury i ciśnienia powietrza atmosferycznego. Czujnik DHT zasilany jest z naziemnej stacji za pomocą standardowej linii telefonicznej. Transmisja danych odbywa się po linii zasilającej. Możliwe jest podpięcie do czterech urządzeń na jednej linii.

Urządzenie posiada dwa izolowane galwanicznie wyjścia dwustanowe służące do automatycznego sygnalizowania przekroczenia zadanych progów. Wartości i kierunki progów mogą być ustawione przez operatora systemu i przesłane do czujnika DHT.

W górnej części obudowy znajduje się sygnalizator optyczny sygnalizujący przekroczenie progów alarmowych. Całość jest zamknięta jest w wodoszczelnej, wytrzymałej obudowie.
Zakres pomiarowy:

-10°C do +40°C

0 – 95% RH

800 – 1200 hPa

Błąd pomiaru:

1°C

3% RH

100Pa

Maksymalna rezystancja linii telefonicznej: 700 Ω
Standard transmisji: V23 FSK modem
Zakres temperatur pracy: -10°C do +40°C
Zakres wilgotności: 0 – 95%RH
Wymiary: 123x180x58 mm
Waga: 3.5 kg

Ulotka reklamowa #1: POBIERZ

DCH

Czujnik stężenia metanu z cyfrowa transmisja danych 

Cechy
Opis
Dane techniczne
Pliki

 • Ciągły monitoring stężenia metanu w powietrzu (zakres : 0-100%)
 • Wysoka dokładność pomiarów
 • Krótki czas odpowiedzi
 • Dwa cyfrowe wyjścia sygnałowe/odcinające źródło zasilania
 • Dwa wejścia sygnałowe potwierdzające odcięcie zasilania
 • Transmisja danych po linii zasilania
 • Do  dwóch jednostek na jednej linii
rsz_dch
Czujnik DCH służy do ciągłego monitorowania stężenia metanu w powietrzu za pomocą dwóch niezależnych elementów: pellistorowego detektora gazów dla zakresu stężeń 0-5% CH4 oraz mostka konduktometrycznego dla zakresu stężeń 5-100% CH4, przełączanych automatycznie. Głowica czujnika może być umiejscowiona na obudowie bądź poprzez przewód o długości do 30m. Wlot powietrza do głowicy czujnika zabezpieczony jest wymiennym filtrem.

Czujnik DCH zasilany jest ze stacji naziemnej za pomocą linii telefonicznej. Transmisja danych odbywa się po linii zasilania. Możliwe jest podpięcie do dwóch urządzeń DCH na jednej linii.

Urządzenie posiada dwa wyjścia cyfrowe izolowane galwanicznie służące do automatycznego sygnalizowania niebezpiecznego stężenia metanu w powietrzu. Wartości stężeń alarmowych mogą być ustawiane przez operatora systemu. Urządzenie posiada diodę LED na górze obudowy, która sygnalizuje, gdy poziom stężenia przekroczy wyznaczoną wartość alarmową. Całość jest zamknięta jest w wodoszczelnej, wytrzymałej obudowie.

Zakres pomiarowy: 0 – 100% CH4
Błąd pomiaru:

Zakres 0÷5% CH4: 5% wskazania lecz nie mniej niż 0,1% CH4

Zakres 5÷100% CH4: 5% wskazania lecz nie mniej niż 3% CH4

Czas odpowiedzi T90: <6s
Maksymalna rezystancja linii telefonicznej: 700 Ω
Standard transmisji: V23 FSK
Zakres temperatur pracy: -10°C do +40°C
Zakres wilgotności: 0-95% RH
Wymiary: 123x180x58 mm
Waga: 3,5 kg

Ulotka reklamowa #1: POBIERZ

DCH IR

Czujnik metanu z cyfrowa transmisja danych 

Cechy
Opis
Dane techniczne
Pliki

 • Stały pomiar stężenia metanu w powietrzu w zakresie 0÷100%
 • Przetwornik NDIR
 • Dwa cyfrowe wyjścia sygnałowe odcinające w razie potrzeby dopływ prądu
 • Dwa cyfrowe wejścia potwierdzające odcięcie źródła zasilania
 • Transmisja danych po linii zasilania
 • Do dwóch jednostek na jednej linii
rsz_dchir (1)
DCH służy do ciągłego monitorowania stężenia metanu w powietrzu za pomocą czujnika optycznego. Głowica czujnika może być umiejscowiona na obudowie bądź na przewodzie do 30m.Wlot powietrza do głowicy czujnika zabezpieczony jest wymiennym filtrem.

Czujnik DCH IR zasilany jest ze stacji naziemnej za pomocą linii telefonicznej. Transmisja danych odbywa się po linii zasilającej. Możliwe jest podpięcie do dwóch urządzeń na jednej linii.

Urządzenie posiada dwa wyjścia cyfrowe izolowane galwanicznie służące do automatycznego sygnalizowania niebezpiecznego stężenia metanu w powietrzu. Wartości stężeń alarmowych mogą być ustawiane przez operatora systemu. Urządzenie posiada diodę LED na górze obudowy, która sygnalizuje, gdy poziom stężenia przekroczy wyznaczoną wartość alarmową. Całość jest zamknięta jest w wodoszczelnej, wytrzymałej obudowie.

Zakres pomiarowy: 0 -100% CH4
Błąd pomiaru:

Zakres 0÷10% CH4: 10% wskazania lecz nie mniej niż 0,2% CH4

Zakres 10÷100% CH4: 10% wskazania lecz nie mniej niż 2% CH4

Czas odpowiedzi T90: <45s
Maksymalna rezystancja linii telefonicznej: 700 Ω
Standard transmisji: V23 FSK
Zakres temperatur pracy: -10°C do +40°C
Zakres wilgotności: 0-95% RH
Wymiary: 123x180x58 mm
Waga: 3,5 kg

Ulotka reklamowa #1: POBIERZ

ZCZ-MP

Zintegrowany Czujnik Zrobowy 

Cechy
Opis
Dane techniczne
Pliki

 • ciągły pomiar stężenia w gazach zasysanych ze zrobów:
  • tlenku węgla
  • tlenu
  • dwutlenku węgla
  • metanu
 • współpraca z systemem SMP/NT
zczvmini
Czujnik ZCZ-MP jest przeznaczony do ciągłego pomiaru stężenia tlenku węgla, tlenu, dwutlenku węgla oraz metanu w gazach zasysanych ze zrobów oraz do transmisji danych pomiarowych do kopalnianego systemu kontroli parametrów atmosfery.

Jest przystosowany do współpracy z urządzeniami stacyjnymi systemu SMP/NT (kasetami MZT-10/60M), zapewniającymi zasilanie i wymianę informacji po linii zasilającej.
Zakres pomiarowy:

Tlenku węgla: 0 ÷ 1000 ppm CO

Dwutlenku węgla: 0 ÷ 5 CO2

Stężenia metanu: 0 ÷ 100% CH4

Stężenia tlenu: 0 ÷ 25% O2

Podciśnienia: ±10000Pa

Przetwornik pomiarowy:

Tlenku węgla: ogniwo elektrochemiczne

Tlenu: ogniwo elektrochemiczne

Dwutlenku węgla: optyczny NDIR

Stężenia metanu: optyczny NDIR

Podciśnienia: piezorezystywny

Błąd pomiaru:

Pomiar tlenku węgla:

3ppm CO w zakresie 0-200ppm

15ppm CO w zakresie 201-1000ppm

Pomiar tlenu:

±0,5% O2

Pomiar dwutlenku węgla:

10% wskazania lecz nie mniej niż 0.1% CO2

Pomiar metanu:

Zakres 0÷10% CH4: 10% wskazania lecz nie mniej niż 0,2% CH4 Zakres 10÷100% CH4: 10% wskazania lecz nie mniej niż 2% CH4

Pomiar podciśnienia:

±100 Pa

Zakres temperatur pracy: -10°C do +40°C
Zakres wilgotności: 0 ÷ 90% bez kondensacji
Zasilanie: z modułu transmisyjno- zasilającego systemu SMP
Sygnał wyjściowy: cyfrowy, z modulacja FSK
Ciśnienie powietrza zasilającego: 2,5 do 8 bar
Klasa czystości powietrza zasiląjacego: 4
Max długość węża pobierniczego: 500m
Czas pobierania próby: max. 10min przy długości węża pobierniczego równej 500m
Stopień ochrony obudowy: IP-54
Wymiary: 547 x 480 x 220 mm
Waga: ok. 16 kg

Ulotka reklamowa #1: POBIERZ

DCD IR

Czujnik dwutlenku węgla z cyfrową transmisją danych 

Cechy
Opis
Dane techniczne
Pliki

 • Ciągły monitoring zawartości dwutlenku węgla w powietrzu
 • Przetwornik NDIR
 • Dwa cyfrowe wyjścia sygnałowe
 • Dwa wejścia sygnałowe ogólnego zastosowania
 • Transmisja danych przez linie zasilania
 • Do dwóch jednostek na jednej linii
rsz_dcdir
DCD IR został zaprojektowany do ciągłego monitorowania zawartości CO2 w kopalni. Jest wyposażony w sensor NDIR, który może być umieszczony bezpośrednio na obudowie czujnika bądź poprzez przewód o długości do 30m. Wlot powietrza do głowicy czujnika posiada wymienny filtr zabezpieczający go przed kurzem i woda.

Czujnik DCD IR zasilany jest z naziemnej stacji za pomocą standardowej linii telefonicznej. Transmisja danych odbywa się po linii zasilającej. Możliwe jest podpięcie do dwóch urządzeń na jednej linii.

Urządzenie posiada dwa wyjścia cyfrowe izolowane galwanicznie służące do automatycznego sygnalizowania niebezpiecznego stężenia dwutlenku węgla w powietrzu. Wartości stężeń alarmowych mogą być ustawiane przez operatora systemu. Urządzenie posiada diodę LED na górze obudowy, która sygnalizuje, gdy poziom stężenia przekroczy wyznaczoną wartość alarmową. Całość jest zamknięta jest w wodoszczelnej, wytrzymałej obudowie.

Zakres pomiarowy: 0-5% CO2
Błąd pomiaru: 10% wskazania lecz nie mniej niż 0.1% CO2
Czas odpowiedzi T90: <45s
Maksymalna rezystancja linii telefonicznej: 700 Ω
Standard transmisji: V23 FSK
Zakres temperatur pracy: -10 do +40
Zakres wilgotności: 0-95% RH
Wymiary: 123x180x58 mm
Waga: 3,5 kg

Ulotka reklamowa #1: POBIERZ

DOX

Czujnik tlenu z cyfrową transmisją danych 

Cechy
Opis
Dane techniczne
Pliki

 • Ciągły pomiar zawartości tlenu w powietrzu
 • Wysoka dokładność pomiarów
 • Dwa wyjścia dwustanowe
 • Dwa wejścia dwustanowe ogólnego zastosowania
 • Transmisja danych przez linię zasilającą
 • Do czterech czujników na jednej linii
rsz_dox
Czujnik DOX został jest przeznaczony do ciągłego pomiaru stężenia tlenu w powietrzu. Głowica pomiarowa jest wyposażona w sensor elektrochemiczny i może być umieszczana bezpośrednio na obudowie monitora lub przyłączana za pomocą kabla o długości do 30m. Wlot głowicy pomiarowej jest zabezpieczony wymiennym filtrem.

Czujnik DOX zasilany jest ze stacji powierzchniowej za pomocą standardowej linii telefonicznej. Transmisja danych odbywa się po linii zasilającej. Możliwe jest podpięcie do czterech urządzeń na jednej linii.

Urządzenie posiada dwa wyjścia cyfrowe, izolowane galwanicznie, służące do automatycznego sygnalizowania niebezpiecznego spadku stężenia tlenu. Wartości stężeń alarmowych mogą być ustawiane przez operatora systemu.

W górnej części obudowy znajduje się sygnalizator optyczny sygnalizujący przekroczenie progów alarmowych. Całość jest zamknięta jest w wodoszczelnej, wytrzymałej obudowie.
Zakres pomiarowy: 0 ÷ 25% O2
Błąd pomiaru: 0,5% O2
Czas odpowiedzi T90: <45 s
Maksymalna rezystancja linii telefonicznej: 700 Ω
Standard transmisji: V23 FSK
Zakres temperatur pracy: -10°C do +40°C
Zakres wilgotności: 0 - 95% RH
Wymiary: 123x180x58 mm
Waga: 3,5 kg

Ulotka reklamowa #1: POBIERZ

DRC

Czujnik różnicy ciśnień. 

Cechy
Opis
Dane techniczne
Zdjęcia
Pliki

 • Ciągły pomiar różnicy ciśnień
 • Wysoka dokładność pomiarów
 • Dwa wyjścia cyfrowe do sterowania i sygnalizacji
 • Dwa wejścia ogólnego zastosowania
 • Transmisja danych po linii zasilającej
 • Do czterech czujników na jednej linii
rsz_1drc
DRC został zaprojektowany do ciągłego monitorowania różnicy ciśnień w kopalniach. Przykładowo może być zastosowany do rejestrowania zmian ciśnienia przy drzwiach wentylacyjnych.

Czujnik DRC zasilany jest ze stacji naziemnej za pomocą linii telefonicznej. Transmisja danych odbywa się po linii zasilającej. Możliwe jest podpięcie do czterech urządzeń na jednej linii.

Urządzenie posiada dwa wyjścia cyfrowe izolowane galwanicznie służące do sygnalizacji przekroczenia progów/sterowania. Wartości i kierunki progów mogą być ustawione przez operatora systemu i przesłane do czujnika DRC.

Urządzenie posiada diodę LED na górze obudowy ,która świeci gdy poziom ciśnienia przekroczy zadany próg. Całość jest zamknięta jest w wodoszczelnej, wytrzymałej obudowie.
Zakres pomiarowy:

DRC-010: ± 1 000 Pa

DRC-020: ± 2 000 Pa

DRC-050: ± 5 000 Pa

DRC-100: ± 10 000 Pa

DRC-200: ± 20 000 Pa

Błąd pomiaru: ±1% zakresu pomiarowego
Maksymalna rezystancja linii telefonicznej: 700 Ω
Standard transmisji: V23 FSK modem
Zakres temperatur pracy: -10 - +40
Zakres wilgotności: 0 - 95% RH
Wymiary: 123x180x58 mm
Waga: 3,5 kg

Ulotka reklamowa #1: POBIERZ

Ulotka reklamowa #2: POBIERZ

DCO

Czujnik tlenku węgla z cyfrowa transmisja danych. 

Cechy
Opis
Dane techniczne
Zdjęcia
Pliki

 • Ciągły pomiar zawartości tlenku węgla w powietrzu
 • Wysoka dokładność pomiarów
 • Dwa wyjścia dwustanowe
 • Dwa wejścia dwustanowe
 • Transmisja danych przez linię zasilającą
 • Do czterech czujników na jednej linii
rsz_dco
Czujnik DCO jest przeznaczony do ciągłego pomiaru stężenia tlenku węgla w powietrzu. Głowica pomiarowa jest wyposażona w sensor elektrochemiczny i może być umieszczana bezpośrednio na obudowie monitora lub przyłączana za pomocą kabla o długości do 30m. Wlot głowicy pomiarowej jest zabezpieczony wymiennym filtrem.

Czujnik DCO zasilany jest ze stacji powierzchniowej za pomocą standardowej linii telefonicznej. Transmisja danych odbywa się po linii zasilającej. Możliwe jest podpięcie do czterech urządzeń na jednej linii.

Urządzenie posiada dwa wyjścia cyfrowe izolowane galwanicznie służące do automatycznego sygnalizowania niebezpiecznego stężenia tlenku węgla w powietrzu. Wartości stężeń alarmowych mogą być ustawiane przez operatora systemu.

W górnej części obudowy znajduje się sygnalizator optyczny sygnalizujący przekroczenie progów alarmowych. Całość jest zamknięta jest w wodoszczelnej, wytrzymałej obudowie.
Zakres pomiarowy: 0-1000ppm CO
Błąd pomiaru:

3ppm CO w zakresie 0-200ppm

15ppm CO w zakresie 201-1000ppm

Czas odpowiedzi T90: <45 s
Maksymalna rezystancja linii telefonicznej: 700 Ω
Standard transmisji: V23 FSK Modem
Zakres temperatur pracy: -10°C do +40°C
Zakres wilgotności: 0-95% RH
Wymiary: 123x180x58 mm
Waga: 3.5 kg

Ulotka reklamowa #1: POBIERZ

DPT

Czujnik ciśnienia bezwzględnego, wilgotności i temperatury 

Cechy
Opis
Dane techniczne
Pliki

 • Ciągły monitoring ciśnienia atmosferycznego, wilgotności i temperatury
 • Precyzyjny przetwornik ciśnienia atmosferycznego
 • Dwa wyjścia dwustanowe
 • Dwa wejścia dwustanowe
 • Transmisja danych po linii zasilającej
 • Do czterech czujników na jednej linii zasilającej
 • Zasilanie awaryjne z wbudowanych akumulatorów (opcja )
dpt____
Czujnik DPT przeznaczony jest do ciągłego monitorowania wilgotności względnej i temperatury powietrza oraz ciśnienia atmosferycznego. Wyposażony jest w precyzyjny przetwornik ciśnienia zapewniający dużą dokładność pomiarów. Czujnik DPT zasilany jest ze stacji powierzchniowej za pomocą linii telefonicznej. Opcjonalnie monitor czujnika możne być wyposażony w baterie, która umożliwia funkcjonowanie urządzenia w przypadku uszkodzenia linii zasilającej. Możliwe jest podłączenie do czterech urządzeń na jednej linii. Czujnik posiada dwa wyjścia dwustanowe, izolowane galwanicznie, służące do sygnalizacji przekroczenia ustawionych wartości progowych dla każdej z mierzonych wielkości. Wartości progowe są ustawione przez operatora systemu i przesyłane do monitora DPT. W górnej części obudowy znajduje się sygnalizator optyczny sygnalizujący przekroczenie ustawionych wartości progowych. Całość zamknięta jest w wodoszczelnej, wytrzymałej obudowie.
Zakres wilgotności: 0-90% Rh
Zakres pomiaru temperatury: -10°C do +40°C
Przetwornik pomiaru temperatury: półprzewodnikowy
Zakres pomiaru wilgotności wzgl: 0÷95% wilgotności wzgl. (bez kondensacji)
Przetwornik pomiaru wilgotności wzgl: pojemnościowy
Zakres pomiaru ciśnienia atm: 800-1300hp
Przetwornik pomiaru ciśnienia: pojemnościowy
Błąd podst. pomiaru temperatury: ±1°C
Błąd podst. pomiaru wilgotności: ±3%
Błąd podst. pomiaru ciśnienia atm: ±30Pa
Wymiary: 123x180x58mm
Waga: 3,5kg

Ulotka reklamowa #1: POBIERZ

DAV

Anemometr z glowica pomiarowa 

Cechy
Opis
Dane techniczne
Pliki

 • Anemometr z głowicą pomiarową;
 • Ciągły pomiar prędkości przepływu powietrza
 • Ostrzeganie zdalne i lokalne;
 • Transmisja danych po linii zasilającej
dav
Anemometr DAV służy do ciągłego pomiaru prędkości przepływu powietrza w chodnikach kopalnianych, tunelach, korytarzach oraz do lokalnej sygnalizacji zaniku przepływu. Element optyczny o dużej jaskrawości sygnalizuje zagrożenie na wejściu w obszar kontrolowany. Głowicę pomiarową można umieścić w miejscu odległym do 30 m od urządzenia bazowego.

Anemometr DAV zasilany jest ze stacji powierzchniowej za pomocą linii telefonicznej. Transmisja danych odbywa się po linii zasilającej. Możliwe jest podłączenie do czterech urządzeń na jednej linii.
Zakres pomiarowy: -20 ÷ +20 m/s
Błąd pomiaru: 5% wskazania, lecz nie mniej niż ±0,1 m/s
Maksymalna rezystancja linii telefonicznej: 700 Ω Ω
Standard transmisji: V23 FSK
Zakres temperatur pracy: -10 ÷ +40° C
Zakres wilgotności: 0 ÷ 100 % bez kondensacji
Stopień ochrony obudowy: IP-54
Wymiary: 387 x 190 x 91 mm
Waga: ok. 4 kg

Ulotka reklamowa #1: POBIERZ

MCH

Czujnik do kontroli zawartości metanu w atmosferze 

Cechy
Dane techniczne

 • duża dokładność pomiaru
 • kalibracja za pomocą dołączanej klawiatury
 • odczyt wyniku na lokalnym wyświetlaczu
 • odporna na korozję i udary obudowa
 • filtr ochronny z węglem aktywowanym i warstwą hydrofobową
mch
Zakres pomiarowy:

0÷100% CH4 w dwóch podzakresach:

1) 0÷5% CH4

2) 0÷100% CH4

Błąd pomiaru:

1) dla podzakresu 0÷5% CH4

± 0,1% CH4 dla stężeń 0÷2% CH4

± 5% wartość wskazania dla stężeń 2÷5% CH4

Czas odpowiedzi T90: maks. 8 s
Czas odpowiedzi T20: maks. 6 s
Zakres temperatur pracy: -10°C ÷ +40°C
Zakres wilgotności: 0÷95% bez kondensacji
Zasilanie:

7,5 ÷ 16 V DC

z zewnętrznego obwodu iskrobezpiecznego kategorii „ia”

Certyfikat badania: KDB 04 ATEX 072
Rodzaj budowy przeciwwybuchowej: I/II M1/2G EExia I/II (CH4)
Stopień ochrony obudowy: IP 54
Znak zgodności: CE
Wymiary: 123×180×58 mm
Waga: ok. 2 kg

MM4

Metanomierz z cyfrową transmisją 

Cechy
Dane techniczne

 • Duża dokładność pomiaru
 • Automatyczne wyłączanie energii elektrycznej po przekroczeniu stężeń dopuszczalnych
 • Transmisja danych po kablu zasilającym
 • Prezentacja wyniku na lokalnym wyświetlaczu
 • Awaryjne zasilanie urządzenia z akumulatora
 • Ciągły pomiar zawartości metanu w atmosferze w zakresie od 0 do 100%
mm-4
Zakres pomiarowy:

0÷100% CH4 w dwóch podzakresach:

1) 0÷5% CH4

2) 5÷100% CH4

Przetwornik pomiarowy:

- pelistorowy 0÷5% CH4

- termokonduktometryczny 5÷100% CH4

Błąd pomiaru:

± 0,1% CH4 dla stężeń 0÷2% CH4

± 5% wartości wskazania dla stężeń 2÷5% CH4

± 3% CH4 dla stężeń 5÷60% CH4

± 5% wartości wskazania dla stężeń 60÷100% CH4

Czas odpowiedzi T90: 5 sekund
Zakres temperatur pracy: -20°÷ 40°C
Zakres wilgotności: 0÷95% (bez kondensacji)
Zasilanie: 15÷60 V DC, 40 mA
Liczba wejœœœœœœśc: dwa dwustanowe, współpracujące z beznapięciowymi stykami, z kontrolą zwarcia linii
Certyfikat badania: KDB 06 ATEX 07
Rodzaj budowy przeciwwybuchowej: I/II M1/2G EExia I/II (CH4)
Przewietrzenie komory: dyfuzyjne
Wyjścia wyłączające: dwa z niezależnie ustawianymi progami zadziałania, izolowane galwanicznie od układu metanomierza
Stopień ochrony obudowy: IP 54
Znak zgodności: CE
Wymiary: 123×180×58 mm
Waga: ok 2,5 kg

MM-2PW

Metanomierz mikroprocesorowy 

Cechy
Opis
Dane techniczne

 • duża dokładność pomiaru
 • krótki czas odpowiedzi metanomierza
 • odczyt wyniku na lokalnym wyświetlaczu
 • odporna na korozję i udary obudowa
 • kalibracja za pomocą wbudowanej lub dołączanej klawiatury
 • ochrona komory pomiarowej przed zanieczyszczeniami i wilgocią za pomocą specjalnego filtru
mm_2pw2
Metanomierz MM-2PW jest przyrządem przeznaczonym do ciągłej kontroli stężenia metanu w atmosferze kopalnianej. Jest wyposażony w dwuzakresowy detektor umożliwiający pomiar w zakresie 0-100% CH4. Przełączaniem zakresów pomiarowych steruje układ mikroprocesorowy, który zapewnia również dwustronną komunikację ze stacją powierzchniową oraz steruje realizacją wyłączeń energii elektrycznej w zabezpieczanym rejonie.

Metanomierz jest przystosowany do zasilania z powierzchni przez linie modułu MZT-8/50V lub może być zasilany z dołowego zasilacza sieciowego o odpowiednich parametrach. Zabudowana w metanomierzu bateria akumulatorów, umożliwia pracę przyrządu w przypadku utraty zasilania podstawowego.

Metanomierz MM-2PW w odróżnieniu od MM-2P charakteryzuje się komorą pomiarową oddzieloną mechanicznie od układu metanomierza i wyposażoną w specjalne złącze. Komorę pomiarową można montować bezpośrednio do układu metanomierza
Zakres pomiarowy:

Niskich steżeń:

podstawowy 0÷2,5% CH4, pomocniczy 2,5÷5,0% CH4,

Wysokich stężeń:

5÷100% CH4

ciągły w zakresie 0÷100% CH4
Przetwornik pomiarowy:

pelistorowy dla zakresu 0÷5,0% CH4

termokonduktometryczny dla zakresu 5÷100% CH4

Błąd pomiaru:

±0,1% CH4 w podzakresie 0÷2,5% CH

10 % wskazań powyżej 2,5% CH4

Czas odpowiedzi T90: < 6 s
Zakres temperatur pracy: -10 ÷ +40°C
Zakres wilgotności: < 95% RH (bez kondensacji)
Zasilanie:

30÷ 60 V DC, 40 mA DC

ze stacji powierzchniowej, lub z zasilacza dołowego

Rodzaj budowy przeciwwybuchowej: I/II M1/2G EExia I/II(CH4)
Stopień ochrony obudowy: IP54
Wymiary: 190×155×72 mm
Waga: ok. 3 kg

MHT

Czujnik do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza 

Cechy
Dane techniczne

 • duża dokładność pomiaru
 • kalibracja za pomocą wbudowanej lub dołączanej klawiatury
 • odczyt wyniku na lokalnym wyświetlaczu
 • odporna na korozję i udary obudowa
 • filtr ochronny z węglem aktywowanym i warstwą hydrofobową
mht
Zakres pomiarowy:

-20 ÷ +40°C

0÷95% wilgotności względnej

Błąd pomiaru:

Błąd pomiaru temperatury ±1°C

Błąd pomiaru wilgotności względnej ±3%

Zakres temperatur pracy: -20°C ÷ +40°C
Zakres wilgotności: 0÷95% bez kondensacji
Zasilanie:

7,5 ÷ 16 V DC

z zewnętrznego obwodu iskrobezpiecznego kategorii „ia”

Sygnał wyjściowy:

napięciowy, zakres 0.4÷2 V

niezależne wyjścia dla każdego z zakresów pomiarowych
Oznaczenie: I/II M1/ZG EExia I/IIB T4
Certyfikat badania: KDB 04 ATEX 045
Rodzaj budowy przeciwwybuchowej: I/II M1/ZG EExia I/IIB T4
Stopień ochrony obudowy: IP 54
Znak zgodności: CE
Wymiary: 123×180×58 mm
Waga: ok. 2 kg

MCO

Dwuzakresowy czujnik do kontroli zawartości tlenku węgla w atmosferze 

Cechy
Dane techniczne

 • duża dokładność pomiaru
 • kalibracja za pomocą wbudowanej lub dołączanej klawiatury odczyt wyniku na lokalnym wyświetlaczu
 • odporna na korozję i udary obudowa
 • filtr ochronny z węglem aktywowanym i warstwą hydrofobową
mco
Zakres pomiarowy:

0÷200 ppm CO,

0÷1000 ppm CO

Błąd pomiaru: dla podzakresu 0÷200 ppm CO: ± 5 ppm CO dla podzakresu 0÷1000 ppm CO: ± 25 ppm CO
Czas odpowiedzi T90: maks. 60 s
Czas odpowiedzi T20: maks. 20 s
Zakres temperatur pracy: -10° C ÷ +40°C
Zakres wilgotności: 0÷95% bez kondensacji
Sygnał wyjściowy:

napięciowy, zakres 0.4÷2 V

niezależne wyjścia dla każdego z zakresów pomiarowych

Certyfikat badania: KDB 04 ATEX 045
Rodzaj budowy przeciwwybuchowej: I/II M1/2G EExia I/IIB T4
Przewietrzenie komory: dyfuzyjne
Stopień ochrony obudowy: IP 54
Znak zgodności: CE
Wymiary: 123×180×58 mm
Waga: ok. 2 kg

MO2

Czujnik do kontroli zawartości tlenu w atmosferze 

Cechy
Dane techniczne

 • duża dokładność pomiaru
 • kalibracja za pomocą wbudowanej lub dołączanej klawiatury
 • odczyt wyniku na lokalnym wyświetlaczu
 • odporna na korozję i udary obudowa
 • filtr ochronny z węglem aktywowanym i warstwą hydrofobową
mo2
Zakres pomiarowy: 0÷25% O2
Błąd pomiaru: ±0.5% O2
Czas odpowiedzi T90: maks. 45 s
Zakres temperatur pracy: -10°C ÷ +40°C
Zakres wilgotności: 0÷95% bez kondensacji
Oznaczenie: I/II M1/ZG EExia I/II B T4
Stopień ochrony obudowy: IP 54
Wymiary: 123×180×58 mm
Waga: ok. 2 kg

AS-3ES

Anemometr Stacjonarny 

Cechy
Opis
Dane techniczne
Pliki

 • ciągły pomiar prędkości przepływu powietrza w chodnikach kopalnianych oraz korytarzach;
 • sygnał wyjściowy w standardzie napięciowym;
 • pomiar prędkości za pomocą czasowej metody ultradźwiękowej;
as-3esr
Anemometr AS-3ES służy do ciągłego pomiaru prędkości przepływu powietrza w chodnikach kopalnianych, tunelach, korytarzach oraz do sygnalizacji zaniku przepływu, zgodnie z nastawionym progiem alarmowym. Podłączony do transparentu alfanumerycznego umożliwia sygnalizacje zagrożenia na wejściu w obszar kontrolowany.

Anemometr AS-ES zasilany jest napięciem stałym ,z central metanometrycznych typu MCCD-01 produkcji Emag-Serwis, CCD produkcji EMAG, oraz ze stacji dołowych typu VAL, produkcji VENTURION/MICON lub zasilacza iskro-bezpiecznego. Generuje sygnał wyjściowy w standardzie napięciowym.

Do pomiaru prędkości w anemometrze AS-3ES wykorzystano czasową metodę ultradźwiękową. Wszystkie niezbędne funkcje związane z wykorzystaniem pomiarów, operacji arytmetycznych i wystawianiem wyników realizuje mikroprocesor.
Zakres pomiarowy: 0,1 ÷ 10m/s lub -5 ÷ +5 m/s
Zakres temperatur pracy: 0 ÷ 50 °C
Zakres wilgotności: 0 ÷ 100 % bez kondensacji
Zasilanie: 9 ÷ 16V DC
Pobór prądu: < 5mA
Sygnał wyjściowy: 0,4 ÷ 2,0V
Max. Napiecie na wyjściu otwartym: 12 V
Rezystancja szeregowa wyjścia: 330 Ω
Sygnał alarmowy: transparent
Opóżnienie sygnalizacji: 20 s
Próg alarmowy: 0,05 ÷ 9,95 m/s
Rozdzielczość: 0.05 m/s
Stopień ochrony obudowy: IP-54
Wymiary: 270 x 220 x 110 mm
Waga: 3,5kg

Ulotka reklamowa #1: POBIERZ

MCCD-01

Miniaturowa cyfrowa centrala dołowa 

Cechy
Opis
Dane techniczne

 • cyfrowa dwukierunkowa transmisja z modulacją FSK odporna na zakłócenia odbywająca się po linii zasilającej o dł. do 10 km
 • zbieranie danych z czujników analogowych i dwustanowych i wysyłanie ich do stacji powierzchniowej systemu
 • sterowanie wyjściami dwustanowymi
 • możliwość realizacji lokalnej lub globalnej matrycy wyłączeń energii elektrycznej
 • obudowa o małych gabarytach odporna na korozje i udary
MCCD-01
Centrala dołowa typu MCCD-01 jest urządzeniem pomiarowo-sterującym stanowiącym interfejs pomiędzy czujnikami analogowymi i dwustanowymi a częścią powierzchniową systemu SMP-NT. Zapewnia ciągły odczyt i przetwarzanie sygnałów analogowych i dwustanowych na sygnał cyfrowy, transmituje przetworzone dane do części powierzchniowej systemu, odbiera z części powierzchniowej dane konfiguracyjne i sterujące. Na podstawie otrzymanych z części powierzchniowej danych konfiguracyjnych oraz stanu wejść analogowych i dwustanowych może wypracowywać sygnały sterujące wg zadanych algorytmów w sposób autonomiczny lub we współpracy ze stacją powierzchniową systemu.

Centrala przystosowana jest do zasilania z powierzchni poprzez linię zasilająco-transmisyjną z kaset typu UM lub MZT-8/50Vm, MZT-10/60M. Wyposażona jest również w baterię akumulatorów, umożliwiających podtrzymanie pracy, w przypadku uszkodzenia linii zasilająco-transmisyjnej lub wyłączenia napięcia

AS-4ES

Anemometr stacjonarny 

Cechy
Opis
Dane techniczne
Pliki

 • Ciągły pomiar prędkości przepływu powietrza
 • Ostrzeganie zdalne i lokalne
 • Transmisja danych po linii zasilającej
as4es
Anemometr AS-4ES służy do ciągłego pomiaru prędkości przepływu powietrza w chodnikach kopalnianych, tunelach, korytarzach oraz do lokalnej sygnalizacji zaniku przepływu zgodnie z nastawionym progiem alarmowym. Element optyczny o dużej jaskrawości umożliwia sygnalizację zagrożenia na wejściu w obszar kontrolowany.

Anemometr AS-4ES zasilany jest ze stacji powierzchniowej za pomocą linii telefonicznej. Transmisja danych odbywa się po linii zasilającej. Możliwe jest podłączenie do czterech anemometrów na jednej linii.
Zakres pomiarowy: -20 ÷ +20 m/s
Błąd pomiaru: 5% wskazania, lecz nie mniej niż ±0,1 m/s
Zakres temperatur pracy: -10 ÷ 40° C
Zakres wilgotności: 0 ÷ 100 % bez kondensacji
Maksymalna rezystancja linii wejściowej: 700 Ω
Sygnał alarmowy: światło czerwone
Opóżnienie sygnalizacji: 20
Stopień ochrony obudowy: IP-54
Wymiary: 193 x 187 x 85 mm
Waga: ok. 2,5 kg

Ulotka reklamowa #1: POBIERZ

MZT 10/60M

Moduł zasilająco - transmisyjny 

Cechy
Opis
Dane techniczne
Pliki

 • Iskrobezpieczne źródło zasilania dla dziesięciu linii telefonicznych
 • Transmisja danych po linii zasilającej
 • Dwa niezależne źródła zasilania
 • Transmisja danych z komputerem
mrc
MZT 10/60M jest przeznaczony do zasilania oraz wymiany danych z czujnikami znajdującymi się w podziemnej części kopalni.

Posiada dziesięć zasilaczy liniowych, z których każdy jest w stanie zasilić (w zależności od typu) do czterech czujników dołowych. MZT 10/60M stale monitoruje prądy i napięcia zasilania oraz rezystancje poszczególnych linii.

Dla zapewnienia bezprzerwowego zasilania wyposażony jest w dwa niezależne zasilacze sieciowe. Możliwe jest tez zasilanie ze źródła DC o napięciu nominalnym 48V.

Dwa separowane galwanicznie interfejsy Ethernet pozwalają na tworzenie redundantnej sieci łączącej moduł MZT z komputerami systemu nadrzędnego. Moduł MZT 10/60M przystosowany jest do montowania w standardowym 19” racku.
Standard transmisji: V23/1200 bps,half duplex,szeregowa
Zakres temperatur pracy: 5-55 °C
Zakres wilgotności: < 90% bez kondensacji
Oznaczenie: I(m1) / II (2) G Exial/II (CH4)
Stopień ochrony obudowy: IP10
Wymiary:

znormalizowana (system Euro 19")

wysokość 3U
Waga: 6,7 kg

Ulotka reklamowa #1: POBIERZ

Klawiatura KB-1

Klawiatura kalibracyjna 

Cechy
Opis
Dane techniczne
Zdjęcia
Pliki

 • Umożliwia kalibracje i zmianę parametrów czujników prod. EMAG-SERWIS.
 • Zabezpiecza przed niepowołanym dostępem.
 • Zasilana z urządzenia, z którym współpracuje.
klawiatura_kb1small
Klawiatura KB-1 jest przeznaczona do kalibracji, zmiany nastaw i trybu pracy czujników Mxx, Dxx oraz innych urządzeń produkowanych przez EMAG-SERWIS Sp. z o.o. Zabezpiecza przed możliwością wprowadzenia zmian nastaw czujników przez osoby do tego nieuprawnione.

Wyposażona jest w cztery przyciski funkcyjne oraz złącze typu CONSERWIS, służące do połączenia ze sterowanym urządzeniem.

Wbudowany mikrokontroler pozwala na rozpoznanie klawiatury przez obsługiwane urządzenie i wprowadzenie za jej pomocą danych kalibracyjnych i innych niezbędnych informacji. Klawiatura posiada również diody LED sygnalizujące tryb pracy, kolejne fazy kalibracji lub inne stany w zależności od rodzaju obsługiwanego urządzenia.

Klawiatura zasilana jest z urządzenia, z którym współpracuje.
Zakres temperatur pracy: -20°C do +40°C
Zakres wilgotności: 0-95% RH (bez kondensacji)
Zasilanie: 2.7 - 5V
Pobór prądu: ok. 1mA
Liczba przycisków: 4
Stopień ochrony obudowy: IP54
Wymiary: 126 x 30 mm
Waga: ok. 0,15 kg

Ulotka reklamowa #1: POBIERZ

DSI

Separator sygnałów dwustanowych z diagnostyką linii wejściowych 

Cechy
Opis
Dane techniczne
Pliki

 • Zapewnia galwaniczną separację obwodów sterujących od sterowanych
 • Kontrolę parametrów linii wejściowych z wyróżnieniem następujących stanów:
  • zwarcia
  • przerwy (tylko UKO)
  • styku zamkniętego
  • styku otwartego
 • Wejścia Separatora przystosowane są do współpracy z liniami iskrobezpiecznych typu UKO bądź IZZO
 • Przystosowany do zasilania z linii zasilająco – transmisyjnej

dsi2
Separator przeznaczony jest do pracy w kopalnianych systemach sterowania oraz wszędzie tam gdzie wymagana jest współpraca z urządzeniami pracującymi w strefach zagrożonych wybuchem.Urządzenie zapewnia galwaniczną separację obwodów sterujących od sterowanych zgodną z wymogami iskrobezpieczeństwa, oraz bieżącą kontrolę parametrów linii wejściowych z wyróżnieniem następujących stanów zwarcia, przerwy (tylko UKO), styku zamkniętego, styku otwartego.

Wszystkie stany pracy sygnalizowane są przy użyciu diod świecących.

Separator DSI-01 jest przystosowany do zasilania z linii zasilająco - transmisyjnej.Dzięki niskiemu poborowi mocy może on korzystać z linii wspólnie z jednym urządzeniem typu centralka , metanomierz itp. W tym celu nalezy zapewnic szeregowe połączenie tych urządzeń.

Wejścia separatora przystosowane są do współpracy z liniami iskrobezpiecznych UKO bądź IZZO. Do jego wyjść mogą być podłączone zarówno obwody iskrobezpieczne jak i nieiskrobezpieczne o napięciu roboczym do 230VAC
Zakres temperatur pracy: -20°C do 40°C
Zakres wilgotności: 0 ÷ 98%
Oznaczenie: I M1 Ex ia I
Zasilanie z pętli o stabilizowanym prądzie: I=(30÷43)mA
Zakres napięć w pętli prądowej: U=(7÷56)V
Parametry iskrobezpieczne wejścia zasilającego: Ui=60V, Ii=50mA
Typ obslugiwanych linii wejściowych:

IZZO - z diodą kontrolną obwodu

UKO - z diodowo-rezystancyjną kontrolą obwodu

Maksymalna rezystancja linii wejściowej: 200 Ohm
Prąd wyjściowy w stanie awarii: Io=37,6 mA
Napięcie wyjściowe w stanie awarii: Uo=7,14 V
Typ wyjścia:

Mechaniczny styk beznapięciowy

Mechaniczny styk z szeregową diodą

Maksymalne napięcie robocze: 230V AC
Maksymalny prąd: 1A
Liczba wejœœœœœœśc: 4
Liczba wyjśc: 4
Stopień ochrony obudowy: IP54
Wymiary: 171x160x103mm
Waga: 3,8 kg

Ulotka reklamowa #1: POBIERZ

Pasat M

Iskrobezpieczna przenośna aparatura sejsmiczna. 

Cechy
Opis
Dane techniczne
Pliki

 • Określenie naprężeń w górotworze oraz ich zmian w czasie i przestrzeni
 • Wyznaczenie niejednorodności geologicznych przed frontem eksploatacji
 • Wyznaczenie parametrów opisujących właściwości fizykochemiczne
 • Rozpoznanie miejsca do prawidłowego mocowania sond pomiarowych w geofizyce poszukiwanej
 • Rozpoznanie gruntu przed rozpoczęciem robot budowlanych
pasat_new1
Zasilanie akumulatorowe. Aparatura składa się z sond pomiarowych SG3, modułów pomiarowo-transmisyjnych MPT, modułu wyzwalania pomiarów MWP oraz modułu sterowania, wizualizacji i archiwizacji PDA. Modułowa budowa urządzenia umożliwia konfigurowanie zestawu pomiarowego w zależności od potrzeb.

Sondy pomiarowe SG3 wyposażono w dwa geofony, z których jeden zamontowano równolegle do osi sondy a drugi prostopadle. Wzmacnianie sygnałów, ich filtracja oraz przetwarzanie dokonywane jest w modułach MPT. Moduły zasilane są z odrębnych akumulatorów. Konfigurowanie trybu pomiarów i transmisja danych realizowana jest za pomocą magistrali CAN poprzez łączniki światłowodowe LS2. Również dzięki nim zapewniono separację galwaniczną sond pomiarowych SG3 oraz modułów MPT. Moduł sterowania i wizualizacji PDA sprzężono z magistralą transmisji poprzez łącze Bluetooth oraz moduł wyzwalania pomiarów MWP.
Oznaczenie: I M1 Ex ia I
Liczba rejestrowanych kanałów: 2-48 (2 kanały w jednym module MPT)
Pasmo częstotliwości: Hz 4,5-10000
Max czas ciągłej pracy po naładowaniu: ok 2 h (dla MPT, MWP) ok 4 h (dla PDA)
Interfejs we/wy do PDA: Bluetooth
Zasilanie modułów MPT i MWP: bateria iskrobezpieczna IRIS-BATT/U 4,8V 1600 mAh
Magistrala transmisji danych: CAN światłowodowa
Interfejs danych: USB/Bluetooth (format SEG-1, SEG-2 lub inne)
Stopień ochrony obudowy: IP54

Ulotka reklamowa #1: POBIERZ

Pantera

Cyfrowy rejestrator drgań 

Cechy
Opis
Dane techniczne
Pliki

 • Rejestracja drgań w o wartościach przyśpieszenia +/- 2g w paśmie 1..100Hz (np. parasejsmicznych wywołanych robotami strzałowymi) w 3. osiach
 • Zasilanie z sieci 230V/50Hz lub ze zintegrowanej baterii akumulatorów pozwalającej na ciągłą pracę przez minimum 2 tygodnie
 • Nieulotna pamięć zdarzeń pozwalająca na zapis danych z mninmum 30’tu dni
 • Samoczynne rozpoczęcie rejestracji po przekroczeniu konfigurowanego przez użytkownika progu
 • Zintegrowany moduł GPS
 • Obudowa IP67
 • Komunikacja z komputerem klasy PC przez interfejs USB (konfiguracja i kopiowanie danych)
 • W komplecie oprogramowanie do wizualizacji i analizy  szkodliwości drgań wg normy PN- 85/B-02170
pantera
Cyfrowy rejestrator drgań PANTERA jest urządzeniem służącym do pomiaru drgań parasejsmicznych wywołanych na przykład robotami strzałowymi w paśmie częstotliwości od 1 Hz do 100 Hz. Urządzenie służy do monitorowania drgań gruntu lub obiektów budowlanych na danym obszarze. Integralną częścią urządzenia są czujniki akcelerometryczne trójskładowe (x, y - składowe poziome, z - składowa pionowa), mierzące przyspieszenie drgań w zakresie 1-100Hz, co odpowiada wymaganiom zgodnym z obowiązującą normą PN-85/B-02170. Operator urządzenia może programować czas trwania rejestracji oraz poziom wyzwalania (włączenia) rejestracji. Cyfrowe rejestracje zjawisk parasejsmicznych zapisywane są w postaci danych binarnych i przechowywane w pamięci rejestratora. Po przegraniu odpowiednim oprogramowaniem do komputera, dane te służą do dalszego, specjalistycznego przetwarzania i interpretacji wyników w odniesieniu do oceny skutków drgań na powierzchni i elementów środowiska. Jednostki fizyczne są zgodne z układem SI.

Wszystkie zastosowane algorytmy obliczeniowe są zgodne z obecnie obowiązującą normą PN-85/B-02170 „Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki”. Jej zadaniem jest wyznaczenie jednolitych kryteriów oceny szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki. Kryteria te należy stosować m.in. podczas diagnostyki szkodliwości wpływów drgań na istniejące budynki dla znanych lub przewidywanych poziomów narażenia wibracyjnego. W celu prawidłowego stosowania Normy PN-85/B-02170 drgania należy rejestrować w budynkach na poziomie gruntu lub poniżej, na ścianach piwnic lub na fundamentach. W Normie opisano stosowanie skal wpływów dynamicznych SWD w zależności od rodzaju rejestrowanych drgań. Jej specyfikacja obejmuje ocenę oddziaływania drgań przekazywanych przez podłoże na wyszczególnione typy budynków. Kryteria podziału na strefy szkodliwości szczegółowo opisane są w Normie, o której mowa powyżej.
Zasilanie: Autonomiczne – z wewnętrznej baterii akumulatorów Sieciowe – z zewnętrznego zasilacza (praca z sieci 230V)
Stopień ochrony obudowy: IP67
Waga: Ok. 8 kg
Czujniki: Wbudowane
Kanały: 3 -składowy czujnik przyspieszeń
Zakres czestotliwości: 1 – 100 Hz
Zakres pom. przyspieszeń: +/- 2 g
Zakres pom. pola magnetycznego: +/- 2 gauss
Temperatura otoczenia: Od -20 do + 60°C w czasie pracy
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym: Minimum 2 tygodnie pracy w temp. +20°C
Czas zapisu zjawiska: Programowalny w zakresie do 30 s z opcją umożliwiającą rejestrację drgań istniejących bezpośrednio przed wystąpieniem zjawiska
Komunikacja i zarzadzanie systemem: ­

Konfiguracja urządzenia i jego parametrów pomiaru z komputera klasy PC,

­Transfer danych z urządzenia do komputera klasy PC za pośrednictwem interfejsu USB

Pamięć: Pamięć nieulotna – minimum 30 dni pomiarów.

Pobierz instrukcje: POBIERZ

DTR: POBIERZ

Ulotka reklamowa #1: POBIERZ

Sterownik: POBIERZ

Oprogramowanie (aktualizacja - 14.04.2016): POBIERZ

ZI2-24

Zasilacz z wyjściem iskrobezpiecznym 

Cechy
Opis
Dane techniczne
Zdjęcia
Pliki

 • Zasilacz z wyjściem iskrobezpiecznym, z wyjściem o poziomie zabezpieczenia „ia”
 • Przeznaczony do iskrobezpiecznego zasilania urządzeń elektrycznych grupy I, kategorii M1 oraz M2
 • Przeznaczony do instalowania w skrzynkach lub szafach sterowniczych w pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem metanu
 • Przystosowany do mocowania na szynie TS35
Zi2-24_
Zasilacz z wyjściem iskrobezpiecznym typu ZI2-24 jest przeznaczony do iskrobezpiecznego zasilania urządzeń elektrycznych grupy I, kategorii M1 oraz M2, pracujących w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu, z sieci jednofazowej 230VAC.

Zasilacz jest przeznaczony do instalowania na powierzchni, w pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem metanu, w skrzynkach lub szafach sterowniczych.

Zasilacz posiada izolowane galwanicznie dwustanowe wyjście sygnalizujące obecność napięcia wyjściowego.

Konstrukcja zasilacza jest zgodna z wymaganiami norm PN-EN 60079-0:2009, oraz PN-EN 60079-11:2007 w zakresie niezbędnym do osiągnięcia iskrobezpieczeństwa obwodu wyjściowego.
Znamionowe napięcie wejściowe: 230VAC
Dopuszczalne zmiany napięcia wejściowego: 170÷255VAC
Maksymalne napięcie: 255VAC
Znamionowe napięcie wyjściowe: 22,5÷24VDC
Znamionowy prąd wyjściowy: 0,3÷0,35A
Maksymalne napięcie wyjściowe: 25,1VDC
Maksymalny prąd wyjściowy: 0,5A
Maksymalna moc wyjściowa: 12,55W
Maksymalna pojemność zewnętrzna: 2uF
Maksymalna indukcyjność zewnętrzna: 1,4mH
Znamionowe napięcie obwodu diagnostycznego: 24VDC
Maksymalny prąd obwodu diagnostycznego: 35mA
Stopień ochrony obudowy: IP20

Ulotka reklamowa #1: POBIERZ

ZIH2-12/1

Zasilacz iskrobezpieczny 

Cechy
Opis
Dane techniczne
Pliki

 • Zasilacz iskrobezpieczny, z wyjściem o poziomie zabezpieczenia „ib”
 • Przeznaczony do iskrobezpiecznego zasilania urządzeń elektrycznych grupy I, kategorii M2
 • Ognioszczelna obudowa pozwala na jego pracę w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu
 • Opcjonalnie wyposażony  w iskrobezpieczną skrzynkę zaciskową
Levels-2
Zasilacze iskro-bezpieczne typu ZIH2-12/1 i ZIH2-12/1,7 przeznaczone są do iskro-bezpiecznego zasilania urządzeń elektrycznych w podziemiach kopalń. Podzespoły zasilaczy umieszczono w obudowie ognioszczelnej , co umożliwia ich parce w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu.

Zespoły wpustowe usytuowane w górnej części obudowy ognioszczelnej przeznaczone są do wprowadzenia przewodu doprowadzającego napięcie wejściowe zasilacza. Iskro-bezpieczny obwód wyjściowy zasilacza wyprowadzony jest poprzez zespól wpustowy znajdujący się w dolnej części obudowy ognioszczelnej.

Opcjonalnie możliwe jest wykonanie z dodatkowa skrzynką zaciskową dla iskrobezpiecznego obwodu wyjściowego.W takim przypadku obudowa ognioszczelna oraz skrzynka zaciskowa zamocowane są do płyty montażowej zasilacza, w której wykonano otwory umożliwiające zamocowanie zasilacza w pożądanym miejscu pracy.

Wewnątrz skrzynki zaciskowej znajduje się płytka z zaciskami przyłączeniowymi przeznaczonymi do podłączenia odbiorów. Rozwiązanie to umożliwia bezpieczne podłączenie obwodów wyjściowych ,bez potrzeby otwierania obudowy ognioszczelnej oraz odłączania napięcia wejściowego.
Zakres temperatur pracy: 0°C do +40°C
Znamionowe napięcie wejściowe: 230 VAC
Dopuszczalne zmiany napięcia wejściowego: 85-265 VAC
Maksymalne napięcie: 265 VAC
Znamionowe napięcie wyjściowe:

2-12,6 VDC (ZHI2-12/1)

12-12,6 VDC (ZHI2-12/1,7)

Znamionowy prąd wyjściowy:

0,8-0,85A (ZHI2-12/1)

1,50-1,55A (ZHI2-12/1,7)

Maksymalne napięcie wyjściowe: 13,9 VDC
Maksymalny prąd wyjściowy:

1A (ZHI2-12/1)

1,75A (ZHI2-12/1,7)

Maksymalna moc wyjściowa:

13,9W (ZHI2-12/1)

24,3W (ZHI2-12/1,7)

Maksymalna pojemność zewnętrzna: 20uF
Maksymalna indukcyjność zewnętrzna:

0,5mH (ZHI2-12/1)

0,2mH (ZHI2-12/1,7)

Oznaczenie:

Exd [ibMb]IMb (ZHI2-12/1)

Exd[IbM]IMb (ZHI2-12/1,7)

Stopień ochrony obudowy: IP54
Waga: 9,2 kg

Ulotka reklamowa #1: POBIERZ

Analizator Gamma Natura 2

Analizator węgla 

Cechy
Opis
Dane techniczne
Pliki

 • Pomiar:
  • zawartości popiołu węgla 
  • wilgoci węgla
  • wyliczania wartości opałowej węgla
 • Przeznaczony do pracy w pomieszczeniach zamkniętych
 • Całkowicie bezpieczny
 • Nie wymaga stosowania izotopów promieniotwórczych
GAMMA NATURA
Analizator węgla Gamma Natura 2 służy do pomiaru zawartości popiołu i wilgoci oraz wyliczania wartości opałowej węgla, opcjonalnie do szacowania zawartości siarki.Metoda pomiaru jest całkowicie bezpieczna z punktu ochrony radiologicznej, ponieważ nie wymaga stosowania izotopów promieniotwórczych. Urządzenie przeznaczone jest do pracy w środowisku przemysłowym, w pomieszczeniach zamkniętych. Pomiary dokonuje się w próbkach węgla surowego lub wzbogacanego. Analizator jest zaprojektowany jako jedna, zwarta całość, we wnętrzu której znajduje się sonda scyntylacyjna. Konstrukcję części elektronicznej oparto o moduł analizatora widma amplitudowego promieniowania gamma. Analizator utrzymuje ciągłą łączność z wilgocio-mierzem, rejestrując i uśredniając zmierzone wartości
Rodzaj mierzonego materialu: wegiel kamienny, brunatny, odpady
Czas pomiaru: 200÷999s (wybierany z zakresu)
Zakres pomiarowy: 5÷100% ( zawartości popiołu )
Błąd pomiaru: 1σ≤1,5%
Granulacja wegla: 0 ÷ 20(30) mm
Zasilanie: 230VAC ± 10%
Pobór mocy: 70 V A
Oznaczenie: LVD i EMC
Stopień ochrony obudowy: IP20
Elektromagnetyczne środowisko eksploatacji: klasaA
Wymiary: 1124x820x540
Waga: 300kg

Ulotka reklamowa #1: POBIERZ

Pyłomierz PŁ-3

 

Cechy
Opis
Dane techniczne
Pliki

 • Ciągły pomiar stężenia pyłu
 • Wykorzystuje on zjawisko rozproszenia światła na cząstkach pyłu
 • Wynik pomiaru przedstawiany jest na wyświetlaczu oraz w postaci analogowego sygnału napięciowego
pylomierz
Pyłomierz PŁ-3 służy do ciągłego pomiaru stężenia pyłu. Wykorzystuje on zjawisko rozproszenia światła na cząstkach pyłu. Wynik pomiaru przedstawiany jest na wyświetlaczu oraz w postaci analogowego sygnału napięciowego.

Pyłomierze kalibrowane są do pracy w podziemnych wyrobiskach kopalń węgla kamiennego, można je jednak skalibrować na inny zadeklarowany rodzaj pyłu. Urządzenie ma dopuszczenie do pracy w strefach zagrożonych wybuchem.
Zakres pomiarowy: 0÷200 mg/m3
Błąd pomiaru: ± 10%
Zakres temperatur pracy: 0÷40 °C
Zakres wilgotności: 0÷95 % (bez kondensacji)
Pobór prądu: 16mA (max25mA)
Sygnał wyjściowy: 0,4÷2,0 V
Oznaczenie: iskrobezpieczne, I M1 Ex ia I op is Ma
Stopień ochrony obudowy: IP54
Wymiary: 153 x 262 x 88 mm
Waga: 2,5 kg

Ulotka reklamowa #1: POBIERZ

aaaaa

 

Cechy
Dane techniczne

bbbbbb

w budowie

 

Cechy
Dane techniczne

w budowie

Dane kontaktowe

Emag-Serwis Sp. z o.o.
ul.Leopolda 33
Katowice 40-189
tel: (32) 700 2 100 fax:(32)258-93-00
e-mail: emagserwis@emagserwis.pl
Dział Produkcji
Łukasz Kowalski
tel: (32) 700 2 130
e-mail: lukaszk@emagserwis.pl
Dział Techniczny
Zbigniew Szczucki
tel: (32) 700 2 120
e-mail: zszczucki@emagserwis.pl
Dział Logistyki
Marcin Kołodziejczyk
tel: (32) 700 2 110
e-mail: logistyka@emagserwis.pl
Dział organizacyjno-pracowniczy
Katarzyna Zuberek
tel: (32) 700 2 104
e-mail: k.zuberek@emagserwis.pl

Jak dojechać?